Partnerzy

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze (LGD-PM)

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze (LGD-PM) to stowarzyszenie trójsektorowe, utworzone w 2008 r. z przekształcenia Mazowieckiego Stowarzyszenia Doradców Rolniczych, mające na celu wspieranie rozwoju miejscowości powiatu płońskiego, w gminach: Naruszewo, Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Raciąż, Miasto Raciąż i Załuski. Pomoc LGD-PM kierowana jest do mieszkańców w/w gmin a w szczególności do przedsiębiorców, twórców, przedstawicieli lokalnych organizacji i instytucji oraz lokalnych liderów. LGD – PM opracowała i wdraża Lokalną Strategię Rozwoju, na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Nasze główne cele to: rozwój ekonomiczny obszaru LGD-PM w oparciu o przedsiębiorczość, rozwój „oferty weekendowej” dla turystów i mieszkańców, opartej na zasobach naturalnych i kulturowych oraz pobudzenie aktywności i odpowiedzialności społecznej mieszkańców. Łączna powierzchnia obszaru wynosi 1368,19 ha, liczba mieszkańców 66 tysięcy. Ma charakter rolniczy, przeważają mikro i małe przedsiębiorstwa. Na specyfikę obszaru składają się następujące elementy: bliskość Warszawy, zagłębie truskawek, malin, jabłek i innych owoców miękkich, ziół (mięta, melisa, rumianek), guzik Sochociński wykonany z muszli rzecznej, związki z historią żydowską. Na terenie LGD można spotkać historyczne zespoły folwarczne świadczące o rolniczym charakterze regionu. Występują tu dwa rezerwaty przyrody „Noskowo” i „Dziektarzewo”, wydzielone z uwagi na wyjątkową faunę i florę, pomnikowe okazy drzew np. 200-letnie jesiony. Spośród chronionych ptaków można zobaczyć błotniaka zbożowego, piecuszka i dzięcioła zielonego oraz bardzo rzadkiego bociana czarnego. Wśród fauny osobliwością jest kowalik, jedyny ptak w Polsce, który potrafi chodzić po drzewie głową w dół. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Pólka-Raciąż wyróżnia się bogactwem awifauny, stwierdzono tu 100 gatunków ptaków, w tym 91 lęgowych. Występują liczne gatunki ssaków, gadów i płazów. Rezerwaty przyrody, czyste powietrze, bogactwo zieleni, atrakcyjne krajobrazowo tereny położone nad rzekami czynią z naszego obszaru Zielone Płuca w Sercu Mazowsza. Lokalni wytwórcy z naszego obszaru powracają do dawnych wyrobów. Wśród produktów lokalnych wyróżniają się: „Słoninka skołatowska – przysmak myśliwego” wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych w 2010 r. czy „Skołatowska szynka dziedzica” marynowana i wędzona zgodnie ze starą recepturą oraz lokalne sery, lody, ogórki i kapusta kiszona, miody, nalewki, które otrzymały nagrody w konkursach regionalnych lub ogólnopolskich. Zwrócono także uwagę na dobre warunki dla rozwoju turystyki, zwłaszcza weekendowej, atrakcyjne tereny położone nad rzeką Wkrą i Wisłą.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania powstała w 2009 r. Obszar LGD leży na terenie Północnego Mazowsza a administracyjnie obejmuje 12 gmin województwa mazowieckiego to jest: Bieżuń, Glinojeck, Kuczbork, Lipowiec Kościelny, Lubowidz, Lutocin, Radzanów, Siemiątkowo, Strzegowo, Szreńsk, Wiśniewo, Żuromin i jedną gminę województwa warmińsko-mazurskiego: Lidzbark. We wspólnej realizacji działań uczestniczą także inne podmioty i partnerzy m. in.: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy działający na rzecz obszarów wiejskich.
Obowiązującym dokumentem tego obszaru jest Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Zadaniem LGD jest realizacja założeń Strategii i osiągnięcie celów, które zawierają się w trzech celach ogólnych.
NASZE CELE:
• Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia.
• Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego.
• Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej.

Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva

Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva to związek miast, który narodził się w 1991 roku, aby promować lokalny rozwój prowincji Huelva. Związek posiada uprawnienia do zarządzania wszelkimi rodzajami pomocy gospodarczej we współpracy z organizacjami prowincji, organizacjami autonomicznymi, narodowymi oraz międzynarodowymi.
Zasięg terytorialny Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva obejmuje obszar ok. 2400 km² na południowy zachód od Andaluzji i posiada 107,000 mieszkańców (prawie 20% całej prowincji Huelva).
Jest to obszar, przez który przeszli Tartezjanie, Romanie, Wizygoci oraz muzułmanie, zostawiając za sobą kulturowe połączenia, które doprowadziły do uzyskania bogatego dziedzictwa materialnego oraz niematerialnego, a także wartości związanych z lokalnymi tradycjami, festiwalami, zwyczajami, rzemiosłem oraz gastronomią, które obdarzyły każde z miast je formujących ich własną, osobliwą naturą.
Tereny te wyróżniają się również z powodu dwóch istotnych historycznych obszarów: prowincji Niebla oraz obszarów związanych z odkryciem Ameryki. Pod względem krajobrazu, prowincja Huelva jest przepełniona bogactwem i różnorodnością obszarów takich jak Park Narodowy Doñana rzeka Tinto oraz jej plaże.
W odniesieniu do dziedzictwa kulturowego i etnograficznego, elementy takie jak szlaki winne oraz kultura z nimi związana, pielgrzymki, kościoły, klasztory oraz centra historycznych miast są również bardzo ważne dla turystyki regionu.
Wszystkie powyższe wartości historyczne i kulturowe czynią turystykę kluczowym sektorem gospodarki tego regionu, a region Mancomunidad dołożył starań, aby tę turystykę ożywić. Inne działania gospodarcze, takie jak działania rolnicze związane z nawadnianiem upraw (truskawek i innych czerwonych owoców) oraz z przemysłem rolno-spożywczym (produkcją oleju oraz wina) stanowią centrum zainteresowań mieszkańców prowincji.
Prowincja działa w obszarze społecznym, miejskim, sportowym oraz kulturalnym, a także w innych obszarach związanych ze szkoleniami i orientacją pracowniczą.

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze Projekt pt. „Co wieś to inna pieśń”
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.