Zadania własne

Identyfikacja produktów- obejmuje identyfikację lokalnych zasobów (produkty kulinarne, rękodzieło, twórczość artystyczna oraz wydarzenia kulturalne, historyczne) na terenie LGD-PM z obszaru obejmującego 11 gmin powiatu płońskiego.

Konkurs na produkt lokalny obejmujący produkty lokalne w 4 kategoriach: kulinaria, rękodzieło, twórczość artystyczna, wydarzenia nawiązujące do lokalnego dziedzictwa. Konkurs adresowany do mieszkańców obszaru LGD-PM. W ramach konkursu ufundowano nagrody: I nagroda w 4 kategoriach wyjazd do Hiszpanii i Statuetki Przyjaznego Skrzata, Nagroda za II miejsce : 4 nagrody rzeczowe o wartości każda po 300,00 zł. oraz dyplomy

Film promocyjny  „Skarby Przyjaznego Mazowsza” służący promocji produktów lokalnych  oraz wybranych atrakcji obszaru LGD-PM istotnych z punktu widzenia rozwoju turystyki.

Organizacja wydarzenia promującego publikację pt.” Co wieś to inna pieśń – to co nas wyróżnia i łączy”. Wydarzenie organizowane będzie w celu pokazania wybranych zasobów, dobrych praktyk. Uczestnikami będą mieszkańcy powiatu płońskiego oraz zaproszeni goście w tym lokalni twórcy oraz osoby zajmujące się sprzedażą bezpośrednią produktów, którzy będą mieli możliwość ich zaprezentowania (ok. 100 osób). Każdy uczestnik otrzyma publikację wydaną w ramach projektu .

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze Projekt pt. „Co wieś to inna pieśń”
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.