Twórczość Artystyczna

Grupa wokalno-instrumentalna „TAKIE TAM”
Grupa wokalno-instrumentalna TAKIE TAM funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury w Radzanowie od 2015 roku. Występuje na wszystkich gminnych uroczystościach z różnorodnym repertuarem począwszy od ludowego poprzez lata 50 po repertuar współczesny. W skład zespołu wchodzą cztery wokalistki i dwóch instrumentalistów. […]
Malarstwo Stanisława Prokopczyka
Artysta malarz Stanisław Prokopczyk urodził się w 1940 roku w Nowogródku. Został ochrzczony prawdopodobnie w tym samym kościele sióstr nazaretanek, w którym ponad 140 lat wcześniej otrzymał chrzest Adam Mickiewicz. Po wojnie rodzina Prokopczyków zamieszkała w Sochocinie, gdzie Stanisław wychowywał […]
Rzeźba Ryszarda Ignacego Piotrowskiego
Rzeźbiarz Ryszard Ignacy Piotrowski urodził się w Warszawie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby, którą ukończył w 1976 roku z wyróżnieniem. Otrzymał także nagrodę Ministra Kultury i Sztuki dla najlepszych studentów szkół artystycznych. Do 1981 roku […]
Malarstwo, rzeźba, metaloplastyka Wawrzyńca Zielińskiego
„Ja przy tym odpoczywam” mówi o swojej twórczości artystycznej pan Wawrzyniec Zieliński z Cieszkowa Starego w gminie Baboszewo. Jego dzieła znajdują się w wielu krajach świata: w Stanach Zjednoczonych, Republice Południowej Afryki, Anglii, Francji, Luksemburgu, Niemczech. Z wykształcenia jest mechanikiem […]
Kowalstwo artystyczne i użytkowe Marka Banasiaka
Kowalstwo zaliczane jest do ginących zawodów. Tylko gdzieniegdzie można jeszcze spotkać rzemieślnikawykuwającego z żelazo użyteczne w domu i gospodarstwie rolnym przedmioty: bramy, ogrodzenia, balustrady, lampy, karnisze i inne. Jeszcze mniej jest kowali artystycznych, tworzących niepowtarzalne dzieła z twardego metalu. Każdy […]
Kowalstwo artystyczne i użytkowe Zbigniewa Szostaka
Kowalstwo zaliczane jest do ginących zawodów. Tylko gdzieniegdzie można jeszcze spotkać rzemieślnikawykuwającego z żelazo użyteczne w domu i gospodarstwie rolnym przedmioty: bramy, ogrodzenia, balustrady, lampy, karnisze i inne. Jeszcze mniej jest kowali artystycznych, tworzących niepowtarzalne dzieła z twardego metalu. Każdy […]
Malarstwo, rzeźba, metaloplastyka Wawrzyńca Zielińskiego
„Ja przy tym odpoczywam” mówi o swojej twórczości artystycznej pan Wawrzyniec Zieliński z Cieszkowa Starego w gminie Baboszewo. Jego dzieła znajdują się w wielu krajach świata: w Stanach Zjednoczonych, Republice Południowej Afryki, Anglii, Francji, Luksemburgu, Niemczech. Z wykształcenia jest mechanikiem […]

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze Projekt pt. „Co wieś to inna pieśń”
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.