Publikacje

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wędrówki i odkrywania naszych lokalnych skarbów, poznania tego co swojskie, co nas wyróżnia wśród innych małych społeczności. „Co wieś to inna pieśń” – warto wsłuchać się w te oryginalne, niepowtarzalne dźwięki. Nasza mini publikacja ma jedynie charakter sygnalny, inspirujący. Spośród wielu bardziej i mniej znanych, podajemy wybrane przykłady produktów lokalnych i turystycznych a osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się więcej korzystając z danych adresowych i kontaktowych. To co nas, realizatorów projektu, łączy to wspólny cel, identyfikacja, promocja i popularyzacja naszych zasobów, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk po to, by nasz obszar się rozwijał, otwierał na nowe możliwości a mieszkańcom żyło się po prostu lepiej.
Publikacja została wydana w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Co wieś to inna pieśń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, natomiast partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania (partner krajowy) oraz związek Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva (partner zagraniczny).

Realizatorzy projektu

 

Przyjazne Mazowsze folder 13 12 2019

 

 

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze Projekt pt. „Co wieś to inna pieśń”
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.