Promocja projektu CoWiP

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wędrówki i odkrywania naszych lokalnych skarbów, poznania tego co swojskie, co nas wyróżnia wśród innych małych społeczności. „Co wieś to inna pieśń” – warto wsłuchać się w te oryginalne, niepowtarzalne dźwięki. Nasza mini publikacja ma jedynie charakter sygnalny, inspirujący. Spośród wielu bardziej i mniej znanych, podajemy wybrane przykłady produktów lokalnych i turystycznych a osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się więcej korzystając z danych adresowych i kontaktowych. To co nas, realizatorów projektu, łączy to wspólny cel, identyfikacja, promocja i popularyzacja naszych zasobów, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk po to, by nasz obszar się rozwijał, otwierał na nowe możliwości a mieszkańcom żyło się po prostu lepiej.
Publikacja została wydana w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Co wieś to inna pieśń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, natomiast partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania (partner krajowy) oraz związek Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva (partner zagraniczny).

Realizatorzy projektu

 

Przyjazne Mazowsze folder 13 12 2019

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem pt. Skarby Przyjaznego Mazowsza, który został zrealizowany w ramach międzynarodowego projektu współpracy pt. Co wieś to inna pieśń” w celu promocji produktów lokalnych oraz wybranych atrakcji obszaru Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze Projekt pt. „Co wieś to inna pieśń”
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.